Cenník

Ceny jednotlivých opráv sa pohybujú v rámci daného rozsahu podľa typu mobilného telefónu. Ceny odblokovania závisia nielen od modelu, ale aj, či daný mobil blokuje tuzemský alebo zahraničný operátor. Odblokovanie, slovenské  menu, či vyššia verzia softwaru, sa spoplatňujú samostatne. Pri viacerých servisných  úkonoch  spolu, napríklad odblokovanie a slovenské  menu, je možná zľava do 30% z celkovej ceny podľa typu mobilu.

Dokumenty na stiahnutie