Reklamačný list

REKLAMAČNÝ LIST

Dátum podania :
Meno a priezvisko (názov firmy) :
Adresa :
Kontaktná osoba :
Telefónne číslo :
Email :

Názov tovaru (značka, typ) :
Sériové (výrobné, IMEI) číslo :
Popis chyby :

Chyba sa prejavuje  :                    trvale                 po určitom čase                  náhodne
(Nehodiace sa prečiarknite)

Podpis ( v prípade firmy aj pečiatka) :

Upozornenie : Pre uplatnenie reklamácie je nutné vyplniť tento doklad s presným popisom
chyby, chýb.   Tovar posielajte na adresu prevádzky dobre zabalený, prípadne poistený
(za prípadnú stratu poštovou službou nezodpovedáme). K zásielke je potrebné pribaliť kópiu
záručného listu.
Neposielajte zásielku na dobierku! Zásielka  na dobierku nebude prevzatá!
Reklamovaný tovar, zaslaný bez vyplneného reklamačného listu, sa vráti  späť na náklady
zákazníka, alebo bude môcť byť vyzdvihnutý jedine v prevádzke firmy v čase 1 mesiaca od dátumu prevzatia.

Dokumenty na stiahnutie