TABLETY

Servis tabletov.

      Vykonávame nezáručný servis všetkých známych aj menej známych značiek tabletov. Pod servisom sa rozumie oprava porúch, nahrávanie nového softwaru, nahrávanie  slovenského menu, zrušenie kódu a pod.

Servis ponúkame aj na základe e-mailového alebo telefonického kontaktu pre mimopiešťanských zákazníkov, alebo pre tých, ktorí nevedia navštíviť našu prevádzku z rôznych príčin a doručia chybný tablet na adresu našej  prevádzky. V takom prípade je potrebné vypísať objednávací list opravy, buď na predpísanom tlačive, ktoré sa dá stiahnuť TU, alebo ručne napísať s požadovaným obsahom. Tlačivo musí obsahovať priezvisko a meno objednávateľa opravy, adresu, telefónne číslo, emailovú adresu, alebo iný kontakt. Ďalej značku, typ, sériové číslo/IMEI tabletu, popis poruchy, poprípade, ak sa vie, ako k poruche došlo. Na záver napísať vetu „Súhlasím s  podmienkami servisu S.M.S. Mobilné telefóny“, dátum  a podpis.  Posielajte len samotné tablety, tj. bez SIM karty, ak ju používajú, pamäťovej karty a iného príslušenstva. V prípade problémov s nabíjaním zašlite aj vašu nabíjačku, taktiež zašlite nabíjačku v prípade exotických značiek, ktoré nepoužívajú na nabíjanie štandard mikroUSB. Neručíme za stratu dát, uložených v pamäti tabletu, a preto odporúčame ich zálohovanie (žiaľ, pri niektorých poruchách to už nie je možné). Nepreberáme zodpovednosť pri nesprávnom popise poruchy, za predpokladanú cenu opravy pred diagnostikovaním poruchy tabletu alebo pred samotnou opravou.

Podmienky servisu.

Na servis poskytujeme v zmysle Občianskeho zákonníka 6-mesačnú záruku. Záruka sa vzťahuje len na vykonané opravy, nie na celý tablet.

V prípade doručenia chybného tabletu poštou, kuriérom alebo iným spôsobom, pošleme späť opravený tablet na adresu, uvedenú na objednávacom liste opravy. K opravenému tabletu sa pripája doklad o oprave, na ktorom sa uvádza, pre koho bola oprava vykonaná, značka, typ, sériové číslo, čo bolo opravované, cena a dátum opravy, ako aj firemná pečiatka s podpisom.

Ak opravený tablet nebol objednávateľom prevzatý a bol poštou vrátený firme S.M.S. Mobilné telefóny späť, tak v tomto prípade sa daný tablet bude dať prevziať už len priamo v prevádzke. Táto možnosť prevzatia opraveného tabletu sa dá uplatniť do pol roka od vykonania opravy. Po tomto čase v zmysle Občianskeho zákonníka má firma, vykonávajúca opravy, v danom prípade S.M.S. Mobilné telefóny, právo daný tablet predať, demontovať, alebo naložiť s ním podľa vlastného uváženia.

Spôsob platby servisu a spätnej prepravy pri doručených tabletoch:

1.      Po vykonaní opravy, na základe nášho oznámenia (sms, emailom alebo telefónom) ceny opravy,  sa opravený tablet pošle zákazníkovi dobierkou. Celková cena bude: cena opravy + cena prepravy 7€ (dobierka, poistné, balné).

2.      Po vykonaní opravy, na základe nášho oznámenia (sms, emailom alebo telefónom) ceny opravy, zákazník pošle danú sumu na náš bankový účet a následne po obdržaní peňazí, sa opravený tablet pošle poštou na zákazníkom uvedenú adresu.  Celková cena bude: cena opravy + cena prepravy 5€ (poistné, balné).

3.      V prípade zaslania neopraviteľného prístroja sa účtuje iba poštovné 5€ (poistné, balné).