MOBILNÉ TELEFÓNY

Vykonávame pozáručný servis všetkých značiek telefónov. Pod servisom sa rozumie oprava porúch, odblokovanie, nahrávanie nového softwaru, nahrávanie  slovenského menu, zrušenie telefónneho kódu, zrušenie pattern-locku a riešime aj špecifické požiadavky na základe vzájomnej dohody, napr. zálohovanie dát, kopírovanie údajov medzi dvoma telefónmi.

Servis ponúkame aj na základe e-mailového alebo telefonického kontaktu pre mimopiešťanských zákazníkov, alebo pre tých, ktorí nemôžu navštíviť našu prevádzku osobne a doručia chybný mobil na adresu našej prevádzky. Odporúčame pozrieť :

Ako popísať poruchu mobilu a Cenník opráv.

V takom prípade je potrebné vypísať objednávací list opravy. Buď na predpísanom tlačive, ktoré sa dá stiahnuť TU, alebo ručne napísať s požadovaným obsahom. Musí obsahovať priezvisko a meno objednávateľa opravy, adresu, telefónne číslo, emailovú adresu alebo iný kontakt. Ďalej značku, typ, prípadne IMEI číslo mobilu (väčšinou sa nachádza na štítku pod batériou, v doklade o kúpe mobilu, alebo sa dá prečítať na displeji zadaním sekvencie znakov *#06#), popis poruchy, prípadne aj ako k nej došlo. Na záver treba  napísať vetu „Súhlasím s podmienkami servisu S.M.S. Mobilné telefóny„, dátum a podpis.

Posielajte len samotné mobilné telefóny, tj. bez sim karty, pamäťovej karty a iného príslušenstva. V prípade problémov s nabíjaním priložte aj sieťovú nabíjačku. Neručíme za stratu dát, uložených v pamäti mobilu, a preto odporúčame zákazníkovi ich zálohovanie (žiaľ, pri niektorých poruchách to už nie je možné). Nepreberáme zodpovednosť pri nesprávnom popise poruchy na výšku predpokladanej ceny opravy pred diagnostikovaním poruchy mobilu, alebo samotnou opravou.

Podmienky servisu

Na servis poskytujeme v zmysle Občianskeho zákonníka 6-mesačnú záruku. Záruka sa vzťahuje len na vykonané opravy, nie na celý mobilný telefón.

Jednoduchý servis, v prípade priamej návštevy prevádzky (napr. výmeny LCD, odblokovanie, software…) vykonávame obvykle na počkanie. Ostatné opravy (audio, nabíjanie, signál, „utopený alebo mŕtvy“ mobil…) vykonávame väčšinou do 3 – 7 pracovných dní. Oprava sa môže predĺžiť v prípade nedostupnosti náhradných dielov. Stáva sa to najmä pri nových, prípadne exotických modeloch mobilných telefónov.

Expresný servis vykonávame na základe vzájomnej dohody do 10 min. až 24 hodín, pri doručených mobiloch min. 1 pracovný deň, s príplatkom 5€  k cene opravy.

V prípade doručenia chybného mobilu poštou, kuriérom alebo iným spôsobom, pošleme späť opravený mobil, podľa zložitosti opravy a dostupnosti náhradných dielov, na nasledujúci deň, alebo obvykle do 5 pracovných dní doručíme na adresu, uvedenú na objednávacom liste opravy. K opravenému mobilu sa pripája doklad o oprave, na ktorom sa uvádza, pre koho bola oprava vykonaná, značka, typ, IMEI číslo opravovaného mobilu, čo bolo opravované, cena a dátum opravy, ako aj firemná pečiatka s podpisom.

Ak opravený  mobil nebol objednávateľom prevzatý a bol poštou vrátený firme S.M.S. Mobilné telefóny späť, tak v tomto prípade sa daný mobil bude dať prevziať už len priamo v prevádzke v čase otváracích hodín. Táto možnosť prevzatia opraveného mobilu sa dá uplatniť do 6 mesiacov od vykonania opravy. Po tomto čase v zmysle Občianskeho zákonníka má firma, vykonávajúca opravy, v tomto prípade S.M.S. Mobilné telefóny, právo  dané zariadenie predať, demontovať alebo naložiť s ním podľa vlastného uváženia.

Spôsob platby servisu a spätnej prepravy pri doručených mobiloch:

  1. Po vykonaní opravy, na základe nášho oznámenia (sms, emailom alebo telefónom) ceny opravy, sa opravený mobil, či iné zariadenie pošle zákazníkovi dobierkou. Celková cena bude: cena opravy +  cena prepravy 5€ (dobierka, poistné, balné).
  2. Po vykonaní opravy, na základe nášho oznámenia (sms, emailom alebo telefónom) ceny opravy, zákazník pošle danú sumu na náš bankový účet a následne po obdržaní peňazí, sa opravený mobil pošle poštou na zákazníkom uvedenú adresu. Celková cena bude: cena opravy +  cena prepravy 3€ (poistné, balné).
  3. V prípade zaslania neopraviteľného prístroja sa účtuje iba poštovné 3€ (poistné, balné).