Popis porúch

Po pádoch, nárazoch, zmoknutých, utopených, alebo inak ťažko poškodených  mobilov, je nutné najskôr vykonať  diagnostiku  poruchy daného mobilu. Až potom sa dá určiť, ktorá časť telefónu je poškodená a na základe toho aj celková cena opravy.  Z celkovej ceny opravy sa cena diagnostiky odpočíta.

Pri utopených mobiloch je dobré informovať náš servis, v akej tekutine bol utopený.

Pri poškodeniach, vzniknutých obvyklým opotrebovaním, nesprávnym ovládaním, poprípade  neznámymi príčinami, je možné sa riadiť nasledujúcou tabuľkou. Je možné, že poruchy sa prejavia vo viacerých oblastiach mobilu, napr. nie je počuť a zároveň zle alebo vôbec nezobrazuje displej.

Oblasť poruchy MT / Popis poruchy MT

AUDIO

 • vypadáva, občas nepočuť volaného, volajúceho
 • nepočuje volajúci (slúchadlo)
 • nepočuje volaný (mikrofón)
 • neprehráva hudbu, zvuk, zvonenie (zvonček-reproduktor)

NEZOBRAZUJE LCD

 • vypadáva, bliká, tmavne
 • nezobrazuje správne
 • nezobrazuje vôbec
 • nezapína podsvietenie
 • prípadne je rozbitý

NEFUNGUJE DOTYK

 • časť dotykového sklíčka alebo celé sklíčko
 • prípadne je rozbité

NABÍJANIE

 • signalizuje nabíjanie, ale batéria sa nenabíja
 • nesignalizuje nabíjanie
 • nenabíja ani s druhou dobrou batériou
 • mechanické poškodenie konektora

KLÁVESNICA

 • nefunguje žiadna klávesa
 • nefunguje časť klávesnice
 • nefunguje horná, dolná časť pri výsuvných modeloch

SIEŤOVÉ PROBLÉMY

 • vypadáva, slabý signál
 • silný signál, ale nedá sa nikam dovolať
 • neprihlási sa do siete

ZVONENIE

 • nezvoní, občas nezvoní
 • zvoní tichšie v porovnaní s inými
 • nevibruje

ZAPÍNANIE, VYPÍNANIE

 • nedá sa vôbec zapnúť
 • občas sa podarí zapnúť
 • po zapnutí samovoľne vypína
 • po vložení batérie sám sa zapne
 • nedá sa vypnúť

SOFTWARE

 • systém je spomalený, nereaguje korektne
 • zamrzne hocikedy
 • zamrzne pri určitých podmienkach používania

INÉ PORUCHY

 • neberie SIM kartu, pamäťovú kartu
 • polámané, poškriabané kryty, sklíčka, stredné panely