NOTEBOOKY

Vykonávame mimozáručný servis všetkých známych aj menej známych značiek notebookov a stolových počítačov. Pod servisom sa rozumie oprava porúch, montáž alebo výmena rôznych častí, inštalácia, resp. reinštalácia operačného systému, odvírenie, optimalizácia chodu a aktualizácia driverov, poprípade riešime aj špecifické požiadavky na základe vzájomnej dohody.

Servis ponúkame aj na základe e-mailového alebo telefonického kontaktu pre mimopiešťanských zákazníkov, alebo pre tých, ktorí nemôžu navštíviť našu prevádzku a doručia chybný notebook, či stolové PC na adresu našej prevádzky. Odporúčame pozrieť : Ako popísať poruchu a Cenník opráv.
V takom prípade je potrebné vypísať objednávací list opravy buď na predpísanom tlačive, ktorý sa dá stiahnuť TU,
alebo ručne napísať s požadovaným obsahom. Tlačivo musí obsahovať priezvisko a meno objednávateľa opravy, adresu, telefónne číslo, emailovú adresu alebo iný kontakt, ďalej značku, typ, prípadne sériové číslo pokazeného zariadenia (väčšinou sa nachádza na štítku na spodnej strane, alebo v doklade o kúpe), popis poruchy, ak sa vie, ako k nej došlo. Ďalej treba napísať vetu „Súhlasím s  podmienkami servisu S.M.S. Mobilné telefóny“, dátum  a podpis.
Spolu s notebookom posielajte aj adaptér (zdroj), ak to nie je dohodnuté inak. So stolovým počítačom neposielajte žiadne príslušenstvo (vga, sieťový kábel a pod.)
Nepreberáme zodpovednosť pri nesprávnom popise poruchy, respektíve na  výšku predpokladanej ceny opravy pred diagnostikovaním poruchy daného zariadenia alebo  samotnou opravou.

Podmienky servisu.

Na servis poskytujeme v zmysle Občianskeho zákonníka 6-mesačnú záruku. Záruka sa vzťahuje len na vykonané opravy, nie na celý notebook alebo počítač, a to výhradne len v prípade, ak nebola porušená ochranná garančná nálepka firmy S.M.S. Mobilné telefóny.

V prípade doručenia chybného notebooku alebo počítača poštou, kuriérom alebo iným spôsobom, pošleme späť opravené zariadenie, podľa zložitosti opravy a dostupnosti náhradných dielov. Doručíme na adresu, uvedenú na objednávacom liste opravy. K opravenému zariadeniu sa pripája doklad o oprave, na ktorom sa uvádza pre koho bola oprava vykonaná, značka, typ ,sériové číslo opravovaného notebooku alebo počítača, čo bolo opravované, cena a dátum opravy, ako aj firemná pečiatka s podpisom.
Ak opravené zariadenie nebolo objednávateľom prevzaté a bolo poštou vrátená firme S.M.S. Mobilné telefóny späť, tak v tomto prípade sa dané zariadenie bude dať prevziať už len priamo (v prevádzkovom čase) na adrese prevádzky. K cene opravy a poštovného v čase 1 mesiaca účtujeme skladné 10 Eur. Táto možnosť prevzatia opraveného zariadenia  sa dá uplatniť do 6 mesiacov od vykonania opravy. Po tomto čase v zmysle Občianskeho zákonníka má firma, vykonávajúca opravy, v tomto prípade S.M.S. Mobilné telefóny, právo  dané zariadenie predať, demontovať alebo naložiť s ním podľa vlastného uváženia.

Spôsob platby servisu a spätnej prepravy pri doručení notebookov, počítačov:

1. Po vykonaní opravy a na základe nášho oznámenia ceny opravy (emailom alebo telefónom) ,  sa opravené zariadenie pošle zákazníkovi dobierkou. Celková cena bude: cena opravy + cena prepravy 8€ (dobierka, poistné, balné).
2.  Po vykonaní opravy a na základe nášho oznámenia ceny opravy (emailom alebo telefónom) , zákazník pošle danú sumu na náš bankový účet a následne po obdržaní peňazí, sa opravený notebook, prípadne počítač pošle poštou na zákazníkom uvedenú adresu.
3. Pred vykonaním opravy, na základe dohodnutej ceny za opravu (emailom alebo telefónom).