Ako postupovať v prípade reklamácie

1.    Najlepšie je reklamačné jednanie vybaviť priamo návštevou našej prevádzky, zvlášť
ak reklamovaný tovar bol zakúpený priamo na prevádzke.

2.    Ak nie je možná osobná návšteva našej prevádzky, tak pred samotnou reklamáciou odporúčame nás vopred kontaktovať emailom alebo telefonicky.

3.    Spolu s tovarom je potrebné doručiť doklad o zakúpení (alebo kópiu dokladu o zakúpení), záručný list (ak bol samostatne  vystavený) a vyplnený reklamačný list, dá sa stiahnuť TU , s presným popisom chýb a podmienok, kedy a ako sa chyba prejavuje (uviesť „nefunguje“ nestačí!). Bez týchto náležitostí sa reklamáciou nebudeme zaoberať a výrobok bude zaslaný späť na náklady zákazníka.

4.    Reklamovaný tovar musí byť zaslaný čistý a mechanicky nepoškodený.

5.    Reklamáciu zašlite na adresu prevádzky firmy obyčajnou poštou – nie na dobierku! Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý!

6.    Tovar musí byť vhodne zabalený. Ak dôjde k poškodeniu tovaru pri doprave z dôvodu nevhodného zabalenia, bude tento vrátený späť.

7.    Reklamácia môže byť uznaná až po otestovaní technikom, prípadne výrobcom. Pri oprávnenej reklamácii si vyhradzujeme právo na opravu alebo výmenu tovaru, pokiaľ to nie je možné, tak vrátenie zostatkovej ceny tovaru, prípadne výmenu za iný tovar.

8.    O vybavení reklamácie vydáme písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, spravidla kópiu aj nami vyplneného reklamačného listu, ktorý sa odošle spolu s reklamovaným tovarom späť zákazníkovi.