Objednávací list opravy

S.M.S. Mobilné telefóny, J. Záborského 43, 92101, Piešťany

Tel.: 0337729999, 0915311008, email: servis@sms-gsm.sk

————————————————————————————————————–

 

OBJEDNÁVACÍ  LIST OPRAVY

OBJEDNÁVATEĽ:

Meno  a priezvisko :

Adresa:

Telefón:

E-mail:

POKAZENÉ ZARIADENIE:

Tablet (značka , typ):

Sér. číslo (IMEI):

Popis poruchy:  (Ak sa tablet  z rôznych príčin nedá zapnúť, v popise treba uviesť „nedá sa zapnúť“ . V takom prípade sa najskôr vykoná diagnostika poruchy. )

 

 

 

Príslušenstvo (napr. nabíjačka):

Limit maximálnej ceny opravy:

Pozn.: ak nie je pokazené nabíjanie, posielať tablet v nabitom stave.

 

PODMIENKY SERVISU

Súhlasím s  podmienkami servisu, ktoré sú uvedené na webovej stránke : www.sms-gsm.sk

 

Dňa:                                                                    Podpis objednávateľa:

Dokumenty na stiahnutie