Cenník

Po pádoch, nárazoch,  alebo inak ťažko poškodených  notebookoch, je nutné najskôr vykonať  diagnostiku  poruchy tohto zariadenia.  To platí aj v prípadoch, ak sa spomínané zariadenie nedá zapnúť. Až potom sa dá určiť, ktorá časť  je poškodená a na základe toho aj celková cena opravy.  V tomto prípade, ak zákazník súhlasí s cenou opravy, sa po jej vykonaní z celkovej ceny opravy odpočíta cena diagnostiky.

Diagnostika poruchy je 20 €. Cena opráv závisí od viacerých  činiteľov,  predovšetkým od cien  súčiastok a  komponentov, ktoré je nutné pri danej oprave vymeniť, od rozsiahlosti opravy a časovej náročnosti montáže a demontáže.

     NOTEBOOKY

Oblasť poruchy                                                            Cena v €
___________________________________________________________________

 • nabíjanie, napájanie                                                                 30-60
 • audio , zvuk, zvukové časti                                                      30-50
 • displej (nezobrazuje, podsvietenie, výmena atď)               60-150
 • klávesnica,  touchpad                                                               30-60
 • prehrieva sa (vyčistenie chladiča aj ventilátora)                 30-50
 • nečíta cd/dvd,   nečíta harddisk                                              30-80
 • poškodený konektor (LAN, audio, napájací, atď)                30-40
 • chybný adaptér  (výmena za nový)                                          15-25
 • chybný port (napr. usb)                                                              20-30
 • poškodené pánty (držiak displeja), kryt                                  40-100
 • odstránenie hesla (v biose)                                                        50
 • iné (inštalácia / reinštalácia OS Windows,)                           40

POČÍTAČE

Cena opráv stolových počítačov sa pohybuje v rozmedzí  30 – 80 €.